Badania marketingowe

Badania marketingowe

Badania marketingowe

By odnaleźć swoje miejsce na rynku, wyjść naprzeciw jego oczekiwaniom i doskonale wpisać się w jego realia, a tym samym odnieść sukces, trzeba dobrze go poznać. Bo nawet najbardziej kreatywna i nowoczesna kampania reklamowa nie zagwarantuje oczekiwanych efektów, jeśli nie będzie ona przeprowadzona pod kątem obecnej sytuacji na rynku. Wiedząc o tym doskonale, oferujemy Państwu badania marketingowe, które pomogą zbudować stabilną pozycję na rynku i odnieść upragniony sukces.

Badaczem być … to sztuka. To umiejętność sformułowania odpowiednich pytań, zadania ich właściwym osobom, a następnie wyciągnięcia wniosków. Obiektywność, bezstronność, umiejętność obserwacji, analityczne myślenie, rzetelność, odpowiedzialność – to tylko zaledwie kilka cech z szerokiej palety tych, które powinien posiadać dobry badacz. I takie cechy posiadają nasi specjaliści. Dlatego ich badania marketingowe są dla nas powodem do dumy. Wiemy, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów. Wiemy, że jesteśmy dla nich wsparciem – rzetelnym i profesjonalnym.

Co dają takie badania?

Jeśli badania marketingowe przeprowadzone są starannie i precyzyjnie, podmiot zlecający je, opierając się na wynikach, może skutecznie wyeliminować ryzyko związane z podejmowaniem decyzji rynkowych. Decyzje te zapadają w niezwykle dynamicznym otoczeniu, dlatego są tak trudne. A źle podjęte – prowadzą do strat. Uniknąć się ich nie da, ale można sprawić, że ryzyko złych zostanie zminimalizowane. Znając realia panujące na rynku, łatwiej jest podjąć odpowiednią strategię. Znając istotę zmian podażowych, czy motywy które wywołują zmiany w podaży, można dostosować strategię do panujących warunków. Reasumując, badania marketingowe pozwalają przedsiębiorcom kształtować optymalne rozwiązania przy tworzeniu struktury marketingowej.

Dlaczego Mo Rath?

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług? Nasza agencja przykłada ogromną wagę do tego, by badania marketingowe prowadzić z zachowaniem najwyższych standardów etyki zawodowej, w tym do przejrzystości podejmowanych przez nas działań, co niewątpliwie przekłada się na jakość prowadzonych badań i zadowolenie naszych klientów. Przekazując im rzetelną informację rynkową, wiemy że dostarczamy informacje, które stają się stabilnym fundamentem podjęcia decyzji związanych z rozwojem działalności.

Co oferujemy?

Nasze badania marketingowe obejmują między innymi mystery shoppnig, badania satysfakcji klientów, badania segmentacji rynku, elastyczności cenowej, towarów konsumpcyjnych. Dla Państwa zbadamy rynek wszerz i wzdłuż pod kątem tego, co ważne i kluczowe.

Naszą specjalnością są:

badania dedykowane zarządcom nieruchomości komercyjnych  geomarket research,

mystery shopping,

badania satysfakcji Klientów,

testy produktów, opakowań, reklam,

badania dla sieci handlowych,

badania dla centrów handlowych,

badania przeznaczone dla wydawnictw prasowych oraz stacji radiowych,

badania wzorcowych zachowań komunikacyjnych Klientów,

badania segmentacji rynku,

badania dla agencji reklamowych,

badania użytkowników Internetu w trybie on-line,

badania wizerunku marki,

badania elastyczności cenowej,

badania rynku towarów konsumpcyjnych,

badania konsumenckie,

testy promocji, reklam i ich nośników m. in. pre-testy, post-testy, monitorowanie skuteczności kampanii promocyjnych, testy nazw i opakowań produktów,

badania B2B – oceny pracownicze, klimat wewnątrzorganizacyjny.

Agencja marketingowa, agencja hostess, badania marketingowe – Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź


W funkcjonowaniu władz samorządowych niezwykle istotna jest wiedza o poglądach, opiniach i oczekiwaniach lokalnych społeczności. Jest to wiedza, którą można wykorzystać dla dobra mieszkańców; która w efektywny sposób przekłada się na sprawne zarządzanie lokalną społecznością.

Dział Badań Marketingowych firmy Mo-Rath posiada zespół składający się nie tylko z doświadczonych badaczy, ale także z praktyków polityki lokalnej, którzy doskonale wyczuwają potrzeby władz samorządowych. Posiadamy doświadczenie w realizacji badań społeczno-politycznych na terenie kraju skierowanych do różnych instytucji.

Oferujemy:

diagnostykę problemów uzależnień od środków psychoaktywnych,

społeczne determinanty zdrowia mieszkańców regionu,

badania lokalnego rynku pracy,

badania wizerunkowe województwa, miasta i regionu,

diagnostykę problemów społecznych,

badania preferencji politycznych mieszkańców,

badania poziomu zadowolenia mieszkańców z życia w regionie,

badania wspomagające przygotowanie strategii rozwoju planów inwestycyjnych,

badania sektora organizacji pozarządowych,

badania jakości obsługi klientów w urzędach,

badania opinii mieszkańców na temat wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych.


Oferujemy szeroki wachlarz usług badawczych i consultingowych, przy realizacji których wykorzystujemy nowoczesne metody badawcze o charakterze ilościowym i jakościowym.

Stosujemy m.in.:

indywidualne wywiady pogłębione – IDI,

zogniskowane wywiady grupowe – FGI,

tajemniczy klient,

badania face2face – PAPI, CAPI,

ankiety audytoryjne,

badania CATI,

badania etnograficzne,

badania CAWI.